Toyota FD25

99Toyota FD 25
Sức nâng: 2.5 tấn
Nâng cao: 5 m
Năm sản xuất: 2007
Giá bán: 0966 921 926

100