Thuê xe cẩu

88Thông tin khách hàng:
– Tên khách hàng…………………….
– Địa chỉ………………………
– Điện thoại/ Fax…………………..
– Người liên hệ trực tiếp: ……………………….
– Địa chỉ nơi xe cầu sẽ làm việc……………………………….

Mục đích thuê xe cẩu
– Bốc dỡ hàng hóa
– Dịch chuyển máy móc
– Dọn chuyển kho
– Lắp đặt thiết bị, máy móc
– Vận chuyển hàng hóa
Dự định thời gian thuê
– Thuê xe theo ca
– Thuê xe theo tuần
– Thuê xe trung hạn
– Thuê xe dài hạn
Trọng tải xe cần thuê:
– Sức nâng tối đa ( kg)
– Nâng cao tối đa ( m)