Liên hệ sử dụng dịch vụ Nâng – Hạ

43Thông tin khách hàng
– Tên khách hàng:
– Địa chỉ:
– Mã số thuế:
– Điện thoại/ Fax:
– Người liên hệ trực tiếp:
– Địa chỉ nâng hạ hàng:
– Thời gian xếp dỡ dự kiến……….( ngày, tháng)
– Thông tin xuất hóa đơn ( nếu có)
Mô tả hàng hóa:
– Số lượng xe tải, số container cần bốc xếp…….( chiếc)
– Tổng số kiện hàng cần bốc xếp ……..( Kiện)
– Kiện nặng nhất và quy cách đóng gói ( dài, rộng, cao)……..( mm)
– List kích thước và trọng lượng ……..Pasking list, mã số đơn hàng

Khảo sát hiện trường

– Chúng tôi sẽ cử nhân viên đến trực tiếp hiện trường cùng đại diện khách hàng tiến hành khảo sát nội dung công việc cụ thể phía khách hàng yêu cầu bao gồm các nội dung cụ thể như:

+ Tổng số lượng, khối lượng hàng hóa, máy móc, vật tư.. kính thước và  trọng lượng của từng kiện, tính chất bao gói…

+ Vị trí, không gian, mặt bằng làm việc… tại điểm xuất phát.

+ Vị trí, không gian, mặt bằng làm việc… của điểm đích.

+ Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc công việc.

Tổng hợp, lên phương án và báo giá xác nhận

Từ những thông tin khảo sát hiện trường, chúng tôi sẽ tiến hành họp và lập phương án vận chuyển bao gồm: Con người, phương tiện, dụng cụ, thời gian và tính toán chi phí phù hợp