Lịch trình thay thế phụ tùng xe nâng

Sau một thời gian làm việc, phụ tùng sẽ giảm tuổi thọ, chúng ta cần kiểm tra các thiết bị theo lộ trình sau

Sau 250h công tơ hoạt động:
801. Dầu trong động cơ
2. Bộ lọc dầu động cơ
3. Bộ lọc không khí nếu cần thiết thay thế
Sau1000 giờ công tơ
1. Kiểm tra dầu trong hộp số tự động
2. Lọc dầu tự động
3. Bộ lọc nhiên liệu
4. Bu gi

Sau 2000 giờ công tơ
811. Kiểm tra dầu trong các bộ vi xử lý
2. Dầu trong hộp số
3. Dầu thủy lực
4. Bộ lọc dầu thủy lực
5. Nước làm mát máy
6. Dầu phanh
7. Bộ lọc nhiên liệu- dành cho buồng đốt