Lịch trình kiểm tra xe nâng

Để đảm bảo an toàn trong quá trình làm việc, Xe nâng 24h xin giới thiệu các bước kiểm tra xe như sau:

72 Sau 8 giờ làm việc hoặc hàng ngày:

1. Mức độ dầu trong động cơ
2. Mức nước làm mát
3. Mức dầu thủy lực
4. Mức dầu phanh
5. Bàn đạp phanh
6. Phanh tay
7. Bao gồm các bánh

73Cứ 40h hay hàng tuần

1. Kiểm tra mức dầu trong hộp số
2. Mức dầu trong bộ vi xử lý
3. Mức ổn định điện
4. Vành đai máy phát điện
5. Sức thoát của bộ lọc không khí
6. Sức thoát của bộ tản nhiệt